“Bốc phốt” chuyện Thẩm mỹ viện Newface bị tố vi phạm – Đâu là sự thật?

“Bốc phốt” chuyện Thẩm mỹ viện Newface bị tố vi phạm – Đâu là sự thật? Từng là khách hàng…